Meksiko i Srbija oduvek su delili osnovne vrednosti slobode, nacionalnog integriteta i ravnopravnosti među narodima i državama. Povodom velikog jubileja - 75 godina diplomatskih odnosa između Meksika i Srbije Univeritetska biblioteka „Svetozar Markovićˮ u saradnji sa Ambasadom Meksika u Srbiji i Udruženjem Adligat narodima Srbije i Meksika poklanja digitalni portal „Meksiko u istorijskoj štampi Srbijeˮ koji sadrži 353 članka objavljenih u istorijskoj štampi Srbije u periodu od 1844. do 1953. godine.

U čast 75 godina neprekidnih diplomatskih odnosa između Meksika i Srbije dve prijateljske zemlje u 2021. godini zajedno obeležavaju godišnjicu diplomatskih veza formalizovanih 24. maja 1946. Portal „Meksiko u istorijskoj štampi Srbijeˮ sadrži vredne materijale koji svedoče o načinu na koji je štampa u Srbiji u kontinuitetu i pre uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Meksika iskazivala interesovanje za događaje u Meksiku i pratila sve važne razvojne puteve ove, geografski udaljene, ali očigledno po svim drugim kriterijumima Srbiji bliske zemlje. Iz ovoga se može zaključiti da je uspostavljanje diplomatskih odnosa 1946. godine samo vrhunac već postojećih kulturnih, društvenih, naučnih, privrednih i drugih veza koje su postojale između dva naroda u prethodnom periodu. Materijali prezentovani na portalu ukazuju na bogatstvo ovih veza kroz raznovrsnost tema u koje su svrstani prezentovani članci. Devet tema koje pokrivaju gotovo sve aspekte društvenog života jedne zemlje, od privrede, preko obrazovanja pa do spoljne i unutrašnje politike, omogućiće zainteresovanim istraživačima, studentima, ali i najširoj populaciji građana Srbije i Meksika da sagledaju bogatstvo odnosa dva naroda i dve države koje seže i mnogo dublje i ranije od 1946. godine i pomoći da se svim posetiocima portala u najboljem svetlu prezentuje ideja da je uspostavljanje diplomatskih odnosa, ako je iskreno i namenjeno daljem razvoju prijateljskih odnosa, kao što je to slučaj sa odnosima Meksika i Srbije, predstavlja samo krunu jednog prethodnog prijateljstva koje je razvijano decenijama.

Uživajmo zajedno u prezentovanim člancima, upoznajmo deljenu istoriju i saznajmo o odnosima naroda Meksika i Srbije a u odeljku portala „Meksiko putuje Srbijomˮ pratimo kretanje fizičke izložbe nastale na osnovu ovog portala, a koja kroz 38 panoa publici u fizičkom protoru prezentuje najzanimljivije članke preuzete sa ovog portala. Ova izložba će u periodu od 9. novembra 2021. godine biti prezentovana publici u mnogim gradovima Srbije, a izveštaje sa događaja možete videti i na ovom portalu, kao još jedno svedočanstvo prijateljstva naroda Srbije i Meksika.