Obrazovanje

 

Naslov: Nov pokret za preobražaj vaspitne nastave
Novine: Učitelj, 1921-12-01
Opis: U Meksiku se javio nov pokret o potrebi celokupnog preobražaja sadašnjeg vaspitnog sistema
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Vojna nastava u meksikanskim školama
Novine: Vreme, 1940-10-26
Opis: U državnim školama u Meksiku će biti uvedena vojna nastava
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Profesori ne primaju plate
Novine: Narodni student, 1953-04-22
Opis: Novi meksički univerzitet koji je osnovan pre godinu dana još nije počeo sa redovnim predavanjima
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Dopisne škole umesto redovnog studiranja
Novine: Narodni student, 1953-05-20
Opis: U Meksiku se uvodi novi sistem studiranja, koji studentima omogućava da u toku studija rade
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view