Francuska intervencija

 

Naslov: MEKSIKO
Novine: Zastava, 1866-06-02
Opis: Car Maksimilijan će se možda odreći carskog prestola u Meksiku
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Meksiko
Novine: Zastava, 1866-06-05
Opis: Car Maksimilijan će se možda odreći carskog prestola u Meksiku
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: MEKSIKO
Novine: Zastava, 1866-08-03
Opis: Iz Meksika se zvanično javlja da je carica otud pošla na put za Francusku
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Car Maksimilijan Meksički (foto)
Novine: Vreme, 1933-10-31
Opis: Car Maksimilijan Meksički
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Pred dramu u Meksiku
Novine: Pravda, 1937-10-11
Opis: Carica Evgenija uspela je da uvuče u meksikansku avanturu nadvojvodu Maksa
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Na putu za Meksiko sad već car Maksimilijan plače na brodu
Novine: Pravda, 1937-10-12
Opis: Odlazak cara maksimilijana u Meksiko
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Jedna žena pokušava da spase život meksikanskog cara Maksimilijana
Novine: Pravda, 1939-07-22
Opis: Tragedija Meksikanskog cara, deo 1
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Pobunjenici su odlučili da streljaju cara Maksimilijana
Novine: Pravda, 1939-07-23
Opis: Tragedija Meksikanskog cara, deo 2
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Umesto zlatom, Maksimilijan morao menicama da podmiti svoje čuvare
Novine: Pravda, 1939-07-24
Opis: Tragedija Meksikanskog cara, deo 3
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Žena, koja je htela da spase cara Maksimilijana, nudila je komandantu tamnice sto hiljada dolara
Novine: Pravda, 1939-07-25
Opis: Tragedija Meksikanskog cara, deo 4
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Naslov: Pretsednik Meksika gospodin Juarez nije hteo da pomiluje cara Maksimilijana
Novine: Pravda, 1939-07-26
Opis: Tragedija Meksikanskog cara, deo 5
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view