Meksiko putuje Srbijom

 

Meksiko u Beogradu

U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Markovićˮ je povodom svečane prezentacije portala 9. novembra prvi put javnosti Srbije prezentovana izložba „Meksiko u istorijskoj štampi Srbijeˮ na 38 panoa i uz prisustvo visokih zvanica i publike.

Fotografije sa otvaranja

Video sa otvaranja

Panoi

Mediji sa otvaranja

 

Meksiko u Kragujevcu

5. maja, ambasador Karlos Feliks posetio je Univerzitet u Kragujevcu i otvorio izložbu „Meksiko u istorijskoj štampi Srbijeˮ

Fotografije sa otvaranja

Video sa otvaranja

Mediji sa otvaranja

 

Meksiko u Novom Sadu

Fotografije sa otvaranja

Video sa otvaranja

Mediji sa otvaranja

 

Meksiko u Nišu

Fotografije sa otvaranja

Video sa otvaranja

Mediji sa otvaranja

 

Meksiko u Ćupriji

Fotografije sa otvaranja

Video sa otvaranja

Mediji sa otvaranja

 

Meksiko u Subotici

Fotografije sa otvaranja

Video sa otvaranja

Mediji sa otvaranja